Срок на годност и Сертификат за анализ

януари 7, 2024
Домашен Сапун

Понякога получаваме запитвания относно датите на годност за някои продукти, които предлагаме и изглежда има голяма объркване по този въпрос. Тази статия преведохме от един от доставчиците ни на продукти за козметика и обяснява значението на сроковете на годност и анализните сертификати в козметиката, както и разликата от тези, които се използват за хранителни цели.

Първо и най-важното е, че няма връзка между датата на изтичане на срока на годност на дадена съставка (използвана за приготвяне на готов продукт) и крайния „срок на годност“, или датата „най-добър до“ или „най-добър след отваряне“ , която се използва за крайния продукт. Например, ако използвате масло за приготвяне на лосион и този лосион има останали 3 месеца до изтичане на срока на годност според неговия анализен сертификат (COA), не ползвайте тази дата за готовите си продукти „най-добър до“ и т.н.

Друга особеност, която е много важна за разбирането, е, че за хранителните продукти важат други правила в сравнение с козметичните продукти. Ако продуктите, използвани като козметични съставки, се използват и за храна, може да има голямо объркване. Като пример можем да посочим това, че редовно получаваме нови партиди масла, като палмовото масло, които се използват както в производството на хранителни, така и козметични продукти. Датата на опаковката за хранителни цели може да посочва, че те „изтичат“ само след 2 -3 месеца, НО, това е дата за хранителни цели и не се отнася за козметични цели.

Сертификат за анализ/Анализен сертификат (Certificate of Analysis)

В света на козметиката няма дата, посочвана на външната опаковка, по-скоро ние разчитаме на отделен документ, наречен Сертификат за анализ или Анализен сертификат (СОА). Това е сертификатът, който ни е изпратен след последното тестване на този продукт от производителя и вероятно има доста различна информация за него. Обичайно е анализният сертификат да съдържа срок на годност с много месеци напред и това е причината …

Сертификатът за анализ (COA) е точно това, което предполага, че предлага най-новите резултати от анализа на даден продукт. В текста на този документ може също да има формулировка, която предполага, че вместо датата да е фиксирана „дата на изтичане на срока на годност“, тя ще се отнася до повторен тест (re-test). Това е така, защото не изтича срокът на действие на продукта, за който се отнася, а изтича периода от последния тест на продукта и е установено, че е в напълно добро състояние. В много случаи, когато производителят все още има част от тази партида, запазена за повторно тестване, може да се издаде нов анализен сертификат (COA), удължавайки така наречената дата на изтичане на годност за допълнителен брой месеци, често 6 или дори 12 месеца, докато пробата все още е в добро състояние.

Излишни отпадъци

В наши дни има огромни количества спорни хранителни отпадъци, голяма част от които се основават на свръх ревностно прилаганите срокове на годност. Всъщност трябва да сме по-прагматични по отношение на това как се справяме с датите, поставени върху опаковките. В изтъкнатите наскоро случаи имаше огромно количество мляко просто изхвърлено. Това е така, защото е изтекъл срокът на годност върху бутилката. Но обикновен „тест за помирисване“ обикновено показва, че млякото изглежда добре за пиене много дни след тази дата. Като такива трябва да прилагаме различни правила за млякото и много други хранителни продукти, за да намалим ненужните отпадъци. Тогава би изглеждало разумно, че в козметиката вече практикуваме по много по-разумен начин.

Освен първоначалния производител, компаниите и потребителите по-надолу по линията нямат възможност да тестват и издават анализен сертификат (COA). Не е рядкост даден продукт да се продава с доста кратък срок поради изтичащия анализен сертификат (COA) и това представлява проблем.

Както споменахме по-горе – ако правите продукт, сроковете на годност на съставките по никакъв начин не са свързани с крайната дата на годност на готовия продукт. Като по-разбираем пример можем да посочим това – ако направите торта с яйца, чийто срок на годност изтича на следващия ден, това не означава, че тортата не е годна за ядене само след един ден. По същия начин, ако добавите масло към сапун или лосион, то се преработва допълнително и по този начин новият продукт подлежи на всички нови необходими тестове.

Оценка на безопасността (Safety Assessment)

Тази информация е важна за тези, които правят продукти за повторна продажба. Това е така, защото те съставят записи за своите продукти, както се изисква. Те виждат датите на анализния сертификат (COA) и често излишно се тревожат. Важно е да осъзнаете, че оценката на безопасността (CPSR), която ще имате за вашата формула, ще даде насоки за най-добрите дати преди или след отваряне, които трябва да бъдат приложени на даден продукт. Също така ще забележите, че няма да има промени в това въз основа на датите на изтичане на валидността на съставките на COA. Това, че вашата съставка посочва скоро изтичващия срок на годност, не означава, че не можете да я използвате.

Докосване до повърхността

Има много и разнообразни правила за различните начини на употреба на продуктите. Опитваме се само да обясним за тези, които са за козметичните съставки, тъй като това е по-подходящо за нашите клиенти. Имаме много други приложения за продуктите, с които разполагаме и някои клиенти ги купуват за различни приложения. В тази кратка статия и извън нашата област на експертиза би било невъзможно да се обхванат всички други възможности.
Като цяло има огромно неразбиране по отношение на сроковете на годност.

Широко признато е, че тези типове дати са пряка причина за огромни количества отпадъци. Така че най-общо съветът ни би бил да се доверите на преценката си. Ако даден продукт изглежда или мирише на “изтекъл”, тогава той е “изтекъл”, но в противен случай, моля не го изхвърляйте. Тъй като е вероятно все още да е в добро състояние за много по-дълъг период, отколкото може би си мислите.

 

Необходимо ли е?

И накрая, ако регламентите не изискват да се прилага даден срок на годност, не го използвайте. Например, сапуните с посочен срок за годност, в който са безопасни за използване над 30 месеца от производството. Това означава, че не изискват никакви дати, тъй като целта на датите е безопасността. Високото pH на естествените сапуни означава, че те се самосъхраняват, тъй като бактериите не могат да се размножават върху тях. Вярно е, че ароматът (ако добавите такъв) с времето може да намалее. Това означава, че сапунът може би се смята за „по-добър“, ако се използва може би само до 6 месеца. Но не е опасно евентуално и години по-късно и всъщност никога няма да стане опасен за използване. Това е поради самосъхраняващото се естество, така че защо да поставяте дата и да насърчавате изхвърлянето на отпадъци? По-добре не, ако не е нужно.
Надяваме се, че това ви дава по-добра представа за сроковете на годност и сертификатите за анализ на козметиката.

 

Източник: https://www.thesoapkitchen.co.uk

Остави коментар

Категории
Намалени Продукти